Telefonické objednávky:
0903 569 009, 0908 735 361
Po-Pia: 09:00-17:00
Rybárik, rybárske potreby - Chytáme ryby s Vami ...
položiek: 0
celková cena: 0,00 €

Nákup na splátky Ahoj

Ahoj splátky

 


Ak máte záujem o nákup na splátky uveďte prosím pri Vašej objednávke do poznámky „nákup cez Ahojsplátky“.


Pri nákupe na splátky sa s Vami automaticky telefonicky spojíme pre spracovanie splátkovej zmluvy a výber možností najvhodnejšieho spôsobu splácania práve pre Vás.

(napr. o prebiehajúcich výhodných splátkových akciách)


      Ahoj, splní Vaše sny a vykúzli Vám úsmev na tvári.Nákup na splátky je veľmi jednoduchý, pohodlný a rýchly, vyplníme za Vás zmluvu, priložíme doklady a odošleme na elektronické schválenie, ktoré trvá iba pár minút.
Po odovzdaní údajov spoločnosti Amico Finance a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky Vám bude obratom oznámené schválenie zmluvy a doba dodania tovaru.

Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100€ do 7000€.
Akontáciu Vám môžeme poskytnúť od 0%.

Doba splácania je možná v dĺžke 6 až 96 mesiacov podľa zvolenej splátkovej kombinácie.
Výšku splátky si môžete zvoliť sami alebo Vám ju vypočítame podľa toho, ako dlho chcete splácať.
Prvú splátku je potrebné uhradiť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, a potom raz mesačne do 20. dňa príslušného mesiaca.
Môžete splácať aj viac ako sú predpísané splátky, čím vyššia bude Vaša splátka, tým skôr úver splatíte.
Na nákup na splátky Vám väčšinou postačí občiansky preukaz.

Váš príjem si splátková spoločnosť overí v Sociálnej poisťovni.

 

Ako nakupovať
Pri Vašom nákupe na splátky budete potrebovať nižšie uvedené doklady:

Ak ste ZAMESTNANEC (zamestnaný v SR, vrátane cudzinca zamestnaného v SR):
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Ak nie je možné overiť príjem v Sociálnej poisťovni je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace na ktorý Vám zasielajú mzdu
- alebo originál/kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
- alebo originál potvrdenia o príjme nie starší ako 30 dní

Ak ste ŠTÁTNY ZAMESTNANEC (policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže):
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Ak nie je možné overiť príjem v Sociálnej poisťovni je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace na ktorý Vám zasielajú mzdu
- alebo originál/kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
- alebo originál potvrdenia o príjme nie starší ako 30 dní

Ak ste DÔCHODCA (starobný, invalidný):
- platný občiansky preukaz

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne v SR nie je potrebné doložiť doklady, ak Sociálna poisťovňa príjem v nepotvrdí, je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný Sociálnou poisťovňou)
- alebo potvrdenie z pošty
- alebo výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok

Ak ste DÔCHODCA (výsluhový):
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Ak nie je možné overiť príjem v Sociálnej poisťovni je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer o výsluhovom dôchodku)
- alebo potvrdenie z pošty
- alebo výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok

Ak ste PODNIKATEĽ (SZČO s IČO), ktorý podal daňové priznanie a živnosť má minimálne rok
:
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Doložte dva z uvedených dokladov:
- potvrdenie o výške daňovej povinnosti

- alebo daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu
- alebo daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu Finančnej správy) s Vaším podpisom na prvej strane
____________________________________________________________________________
- predbežná účtovná závierka
(príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
- alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

Ak ste PODNIKATEĽ (SZČO s IČO), ktorý nepodával daňové priznanie:
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Doložte jeden z uvedených dokladov:
- predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
- alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním (v prípade ak je dátum začatia podnikania v roku podania žiadosti o spotrebiteľský úver)

Ak ste PODNIKATEĽ (SZČO bez IČO) slobodné povolania, ktorý podal daňové priznanie a živnosť má minimálne rok:
- platný občiansky preukaz (vek viac 18 rokov)

Doložte tri z uvedených dokladov:
- listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie
____________________________________________________________________________
- potvrdenie o výške daňovej povinnosti

- alebo daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu
- alebo daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu Finančnej správy) s Vaším podpisom na prvej strane
____________________________________________________________________________
- predbežná účtovná závierka
(príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
- alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

Ak ste PODNIKATEĽ (SZČO bez IČO) slobodné povolania, ktorý nepodával daňové priznanie:
- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

Doložte dva z uvedených dokladov:
-
listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie
____________________________________________________________________________
-
predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
- alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním
(v prípade ak je dátum začatia podnikania v roku podania žiadosti o spotrebiteľský úver)


Ak ste ZAMESTNANEC v zahraničí s trvalým pobytom v SR zamestnaný na území Schengenského priestoru:
- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

Doložte dva z uvedených dokladov:
- kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý Vám zasielajú mzdu
- alebo výplatné pásky za posledné 3 mesiace
____________________________________________________________________________
- potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúce vyžadované štandardy
- alebo pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

Ak ste OPATROVATEĽKA v EU:
- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

Doložte tri z uvedených dokladov:
- Gewerberegisterauszug - kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku
_____________________________________________________________________________
- kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý Vám zasielajú mzdu
- alebo originál, alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
_____________________________________________________________________________
- pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka
- alebo originál, alebo kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

Ak ste OPATROVATEĽKA:
- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

Doložte jeden z uvedených dokladov:
- kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý sú Vám zasielajú opatrovateľský príspevok
- alebo potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku za posledné 3 mesiace a originál potvrdenia o priznaní opatrovateľského príspevku


Ak máte dôchodok vyplácaný zo zahraničia:
- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

- výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý Vám zasielajú dôchodok

Ak ste na Materskej dovolenke:
Pracovné zaradenie je akceptovateľné v prípade dostatočného príjmu.
Ak zároveň podnikáte, alebo pracujete vyberte pracovné zaradenie ZAMESTNANEC, alebo PODNIKATEĽ.
Príspevok doplniť ako zdroj z iných príjmov.

- platný občiansky preukaz
(vek viac 18 rokov)

- kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje Vaše príjmy a výdavky
- alebo originál, alebo kópiavýplatných pások za posledné 3 mesiace
- alebo potvrdenie o prijíme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúce vyžadované štandardy


 

«« späťAhoj splátky 2019
Facebook icon